Něco pro piloty

Baro výškoměr pro navigaci FLY is FUN

Již dlouhou dobu pro navigaci používám tablet a aplikaci FLY is FUN která se mi velmi osvědčila a můžu všem doporučit. Aplikace běží na zařízeních s Androidem.

Aplikace FLY is FUN umožňuje měřit výšku podle GPS a také na některých zařízeních která mají zabudovaný baro sensor také tlakovou výšku na základě QNH. Problém je že výrobci přístrojů tyto baro sensory v poslední době ignorují a najít nějaký který jej má integrovaný je neřešitelný problém. Naštěstí autor Petr Kouřil do aplikace přidal možnost používat také externí sensor připojený přes bluetooth. Aplikace používá ke komunikaci s sensorem protokol NMEA. Vyvinul jsem tedy vlastní baro sensor.

Hardware

Konstrukce je založena  na platformě Arduino Nano, dále používá tlakový sensor BMP280, pro komunikaci bluetooth modul HC-05 a pro zobrazení stavu pak display IIC I2C OLED 0.91″ 128×32 bodů.


Prototyp na vývojové desce

YouTube player

Prototyp

 

Zapojení je velmi jednoduché, pro komunikaci s sensorem a displayem se používá standardní sběrnice I²C, pro komunikaci s Bluetooth pak seriová linka 9600 Bd.


Schema zapojení

Software

Použil jsem standardní Arduino vývojové prostředí a pro moduly jsem použil tyto knihovny:

Modul průběžně odesílá na termnál na USB rozhraní informace o stavu a o případných chybách. Ty se zobrazují přímo v prostředí pro vývoj Arduino aplikací.

YouTube player

Výstup na termilálu

Po navázání komunikace s tabletem je v aplikaci FLY is FUN zobrazována výška.

YouTube player

Komunikace s FLY is FUN

Zdrojový kód pro stažení zde

Mechanické provedení

Výsledný sensor je v univerzální plastové krabičce a je napajený přes USB port stejně jako tablet z adaptéru 12-24V na USB zapojeném v letadle v zásuvce „pro zapalovač“.
Hotový sensor

Navigace v tabletu s použitím baro sensoru v letadle za letu